Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 956/2022 πράξης. – ΑΔΑ: Ψ63Σ46907Θ-ΝΗΡ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 956/2022 πράξης.
Ημερομηνία: 19/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/11/2022 13:05:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ63Σ46907Θ-ΝΗΡ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου