ΧΕ-1678 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ Β’ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟ 2022 – ΑΔΑ: Ψ5Ω846907Θ-0ΕΝ

Θέμα: ΧΕ-1678 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ Β’ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟ 2022
Ημερομηνία: 03/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/10/2022 14:27:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5Ω846907Θ-0ΕΝ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου