Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 28/2022 πράξη. – ΑΔΑ: Ψ4Ν046907Θ-ΣΝΕ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 28/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 20/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/10/2022 13:50:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4Ν046907Θ-ΣΝΕ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου