Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1410/2022 πράξη. – ΑΔΑ: Ψ4ΗΥ46907Θ-ΖΑ2

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1410/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 19/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/10/2022 13:45:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4ΗΥ46907Θ-ΖΑ2
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου