ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΟΧ – ΚΑΘΑΡΟΣΠΟΡΗΣ – ΑΔΑ: Ψ44346907Θ-ΡΨΩ

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΟΧ – ΚΑΘΑΡΟΣΠΟΡΗΣ
Ημερομηνία: 06/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/10/2022 09:08:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ44346907Θ-ΡΨΩ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου