Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια του ειδους ΦΑΚΕΛΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ – ΑΔΑ: Ψ36346907Θ-Ζ6Α

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια του ειδους ΦΑΚΕΛΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
Ημερομηνία: 25/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/10/2022 10:19:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ36346907Θ-Ζ6Α
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου