ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΟΧ – ΠΑΡΤΑΛΙΔΟΥ – ΑΔΑ: Ψ19246907Θ-1ΔΛ

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΟΧ – ΠΑΡΤΑΛΙΔΟΥ
Ημερομηνία: 06/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/10/2022 08:59:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ19246907Θ-1ΔΛ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου