Την ανάγκη εκτέλεσης των εντολών ημερήσιας μετακίνησης του Ζέρβα Λάμπρου , κλάδου ΔΕ Οδηγών , από το Γ.Ν. Χαλκίδας στην Αθήνα για τους μήνες 8ο και 9ο έτους 2022 – ΑΔΑ: Ψ0Β746907Θ-641

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης των εντολών ημερήσιας μετακίνησης του Ζέρβα Λάμπρου ,
κλάδου ΔΕ Οδηγών , από το Γ.Ν. Χαλκίδας στην Αθήνα για τους μήνες 8ο και 9ο έτους 2022
Ημερομηνία: 06/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/10/2022 08:25:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0Β746907Θ-641
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου