ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΟΧ – ΑΡΑΠΑΤΖΗ – ΑΔΑ: Ψ0ΨΣ46907Θ-ΖΕΟ

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΟΧ – ΑΡΑΠΑΤΖΗ
Ημερομηνία: 06/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/10/2022 09:16:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0ΨΣ46907Θ-ΖΕΟ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου