Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.2323 /2022 πράξης. – ΑΔΑ: Ψ09846907Θ-ΧΘΔ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.2323 /2022 πράξης.
Ημερομηνία: 12/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/10/2022 14:19:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ09846907Θ-ΧΘΔ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου