ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΗΣ ΤΥΠΟΥ PIGTAIL ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 12 ΜΗΝΕΣ – ΑΔΑ: ΩΖΖΜ46907Θ-51Ι

Θέμα: ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΗΣ ΤΥΠΟΥ PIGTAIL ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 12 ΜΗΝΕΣ
Ημερομηνία: 13/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/10/2022 10:40:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΖΜ46907Θ-51Ι
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου