ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΟΥΚΟΥΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΣΥΜΦ ΜΕ ΤΟ ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ 21081/14-10-2022 ΕΓΓΡΑΦΟ – ΑΔΑ: ΩΥΦΦ46907Θ-ΦΝ7

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΟΥΚΟΥΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΣΥΜΦ ΜΕ ΤΟ ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ 21081/14-10-2022 ΕΓΓΡΑΦΟ
Ημερομηνία: 14/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/10/2022 12:34:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΥΦΦ46907Θ-ΦΝ7
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου