ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ – ΑΔΑ: ΩΥΕ246907Θ-1ΞΖ

Θέμα: ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
Ημερομηνία: 27/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/10/2022 08:26:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΥΕ246907Θ-1ΞΖ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου