Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 738/2022 πράξη. – ΑΔΑ: ΩΥ8Ε46907Θ-4ΘΤ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 738/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 05/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/10/2022 11:21:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΥ8Ε46907Θ-4ΘΤ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου