παράταση σύμβασης ειδικευόμενου ιατρού – ΑΔΑ: ΩΤΨΝ46907Θ-Ζ0Μ

Θέμα: παράταση σύμβασης ειδικευόμενου ιατρού
Ημερομηνία: 10/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/10/2022 08:42:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΤΨΝ46907Θ-Ζ0Μ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου