ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΟΥ ΧΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΟ ΔΡΑΤΣΑ ΑΝΤΡΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΠΩΣ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ 31/01/2023 – ΑΔΑ: ΩΤΨΛ46907Θ-ΖΣΒ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΟΥ ΧΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΟ ΔΡΑΤΣΑ ΑΝΤΡΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΠΩΣ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ 31/01/2023
Ημερομηνία: 19/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/10/2022 08:40:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΤΨΛ46907Θ-ΖΣΒ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου