ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΔΟΧ – ΧΑΪΝΑ ΣΟΦΙΑ – ΑΔΑ: ΩΤΓΟ46907Θ-ΘΥΠ

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΔΟΧ – ΧΑΪΝΑ ΣΟΦΙΑ
Ημερομηνία: 19/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/10/2022 08:32:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΤΓΟ46907Θ-ΘΥΠ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου