Την ανάγκη αποζημίωσης ημερησίων μετακινήσεων της υπαλλήλου Μάτκαρη Χρυσούλας κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής, από το Γ.Ν. Χαλκίδας για τους μήνες 1ο, 3ο,7ο – ΑΔΑ: ΩΤΦΚ46907Θ-6ΘΙ

Θέμα: Την ανάγκη αποζημίωσης ημερησίων μετακινήσεων της υπαλλήλου Μάτκαρη Χρυσούλας κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής, από το Γ.Ν. Χαλκίδας για τους μήνες 1ο, 3ο,7ο
Ημερομηνία: 14/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/10/2022 09:19:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΤΦΚ46907Θ-6ΘΙ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου