Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 87/2022 πράξη. – ΑΔΑ: ΩΤ8Κ46907Θ-ΘΘ8

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 87/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 25/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/10/2022 10:58:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΤ8Κ46907Θ-ΘΘ8
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου