Την ανάγκη εκτέλεσης των εντολών ημερησίων μετακινήσεων του Ρόγκα Νικολάου , ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρου , από το Γ.Ν.Χαλκίδας για το μήνα 10ο – ΑΔΑ: ΩΣΣΓ46907Θ-ΤΨΞ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης των εντολών ημερησίων μετακινήσεων του Ρόγκα Νικολάου ,
ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρου , από το Γ.Ν.Χαλκίδας για το μήνα 10ο
Ημερομηνία: 25/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/10/2022 09:18:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΣΣΓ46907Θ-ΤΨΞ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου