Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 1580/2022 πράξης. – ΑΔΑ: ΩΣΙΓ46907Θ-17Ν

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 1580/2022 πράξης.
Ημερομηνία: 06/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/10/2022 10:11:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΣΙΓ46907Θ-17Ν
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου