Π23ΘΕΗΔ4-2022 – ΑΔΑ: ΩΝΡ646907Θ-ΜΛ5

Θέμα: Π23ΘΕΗΔ4-2022
Ημερομηνία: 26/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/11/2022 13:14:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝΡ646907Θ-ΜΛ5
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου