Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 23/17-10-2022(θέμα 43ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ -ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ – ΑΔΑ: ΩΝΓΙ46907Θ-ΞΧΚ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 23/17-10-2022(θέμα 43ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ -ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ
Ημερομηνία: 20/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/10/2022 14:39:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝΓΙ46907Θ-ΞΧΚ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου