ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΔΟΧ – ΣΑΚΑΡΟΓΛΟΥ – ΑΔΑ: ΩΝ9Δ46907Θ-ΡΒΜ

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΔΟΧ – ΣΑΚΑΡΟΓΛΟΥ
Ημερομηνία: 06/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/10/2022 08:30:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝ9Δ46907Θ-ΡΒΜ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου