ΧΕ-1802 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΣΘΤΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Covid-19 ΜΑΪΟΥ 2022 – ΑΔΑ: ΩΝ0146907Θ-Η71

Θέμα: ΧΕ-1802 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΣΘΤΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Covid-19 ΜΑΪΟΥ 2022
Ημερομηνία: 19/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/12/2022 08:10:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝ0146907Θ-Η71
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου