ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΟΧ ΦΥΛΑΞΗ – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ – ΑΔΑ: ΩΜΨΟ46907Θ-Ρ0Ω

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΟΧ ΦΥΛΑΞΗ – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
Ημερομηνία: 04/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/10/2022 13:06:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜΨΟ46907Θ-Ρ0Ω
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου