Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.23/17-10-2022 (θέμα 43ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ – ΑΔΑ: ΩΜΛΠ46907Θ-7ΚΓ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.23/17-10-2022 (θέμα 43ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ
Ημερομηνία: 21/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/10/2022 08:59:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜΛΠ46907Θ-7ΚΓ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου