Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2750/2022 πράξη. – ΑΔΑ: ΩΔΤΦ46907Θ-Α99

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2750/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 25/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/10/2022 10:53:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΔΤΦ46907Θ-Α99
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου