ΧΕ-1811 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 223/2022 – ΑΔΑ: ΩΧΕΒ46907Θ-ΘΓ1

Θέμα: ΧΕ-1811 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 223/2022
Ημερομηνία: 24/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/11/2022 08:04:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΕΒ46907Θ-ΘΓ1
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου