ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΟΧ – ΖΑΧΑΡΙΑΚΗ – ΑΔΑ: ΩΑ5Τ46907Θ-8ΞΚ

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΟΧ – ΖΑΧΑΡΙΑΚΗ
Ημερομηνία: 06/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/10/2022 09:11:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΑ5Τ46907Θ-8ΞΚ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου