Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 1801/2022 πράξης. – ΑΔΑ: Ω8Τ446907Θ-Β5Β

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 1801/2022 πράξης.
Ημερομηνία: 17/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/10/2022 08:36:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω8Τ446907Θ-Β5Β
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου