ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΟΧ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ – ΚΟΥΛΗΣ – ΑΔΑ: Ω8ΚΦ46907Θ-ΕΝ2

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΟΧ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ – ΚΟΥΛΗΣ
Ημερομηνία: 04/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/10/2022 13:32:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω8ΚΦ46907Θ-ΕΝ2
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου