ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΟΧ ΦΥΛΑΞΗ – ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ – ΑΔΑ: Ω87Ε46907Θ-Ρ8Ο

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΟΧ ΦΥΛΑΞΗ – ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ
Ημερομηνία: 04/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/10/2022 13:08:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω87Ε46907Θ-Ρ8Ο
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου