Την ανάγκη αποζημίωσης ημερησίων μετακινήσεων του υπαλλήλου Κύτρου Κωνσταντίνου, κλάδου ΔΕ Οδηγών Γ΄ ή Δ΄ κατηγορίας με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για τους μήνες 6ο και 7ο – ΑΔΑ: Ω80Η46907Θ-ΟΑ4

Θέμα: Την ανάγκη αποζημίωσης ημερησίων μετακινήσεων του υπαλλήλου Κύτρου Κωνσταντίνου, κλάδου ΔΕ Οδηγών Γ΄ ή Δ΄ κατηγορίας με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για τους μήνες 6ο και 7ο
Ημερομηνία: 14/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/10/2022 13:05:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω80Η46907Θ-ΟΑ4
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου