ΧΕ-1675 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΣΘΤΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Covid-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 – ΑΔΑ: Ω5ΖΑ46907Θ-Κ0Ξ

Θέμα: ΧΕ-1675 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΣΘΤΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Covid-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022
Ημερομηνία: 03/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/10/2022 09:47:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω5ΖΑ46907Θ-Κ0Ξ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου