ΤΡΟΚΑΡ ΟΡΟΥ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ & ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΟΗΣ – ΑΔΑ: Ω3Θ046907Θ-ΝΝ3

Θέμα: ΤΡΟΚΑΡ ΟΡΟΥ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ & ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΟΗΣ
Ημερομηνία: 05/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/10/2022 14:35:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω3Θ046907Θ-ΝΝ3
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου