Π22Θ21-2022 – ΑΔΑ: Ω3Φ046907Θ-Ρ35

Θέμα: Π22Θ21-2022
Ημερομηνία: 13/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 31/10/2022 12:01:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω3Φ046907Θ-Ρ35
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου