Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.333/2021 Π27Θ9 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ " από την εταιρεία ΜΑΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ SANIMED – ΑΔΑ: 9Υ8Σ46907Θ-5Α0

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.333/2021 Π27Θ9 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ "
από την εταιρεία ΜΑΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ SANIMED
Ημερομηνία: 13/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/10/2022 12:35:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Υ8Σ46907Θ-5Α0
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου