ΠΑΡΑΦΙΝΗ PARAPLUST PLUS ΜΕ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΞΗΣ 56-58oC – ΑΔΑ: 9Υ2546907Θ-ΛΣΤ

Θέμα: ΠΑΡΑΦΙΝΗ PARAPLUST PLUS ΜΕ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΞΗΣ 56-58oC
Ημερομηνία: 21/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/10/2022 13:41:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Υ2546907Θ-ΛΣΤ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου