ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΟΧ ΦΥΛΑΞΗ – ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΙΩΤΗ – ΑΔΑ: 9Ξ4Ρ46907Θ-Ψ55

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΟΧ ΦΥΛΑΞΗ – ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΙΩΤΗ
Ημερομηνία: 04/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/10/2022 13:07:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ξ4Ρ46907Θ-Ψ55
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου