Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 413/2022 πράξη. – ΑΔΑ: 9ΒΔΦ46907Θ-83Φ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 413/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 03/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/10/2022 12:02:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΒΔΦ46907Θ-83Φ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου