Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια : «ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ» – ΑΔΑ: 9ΒΑΣ46907Θ-3ΥΙ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια : «ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ»
Ημερομηνία: 07/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/10/2022 15:24:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΒΑΣ46907Θ-3ΥΙ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου