ΧΕ-1711 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΚΑΥΣΙΜΑ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 9ΤΥΑ46907Θ-1ΜΥ

Θέμα: ΧΕ-1711 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΚΑΥΣΙΜΑ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 07/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/11/2022 14:00:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΤΥΑ46907Θ-1ΜΥ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου