ΡΑΜΜΑ 6-0 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΜΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΒΕΛΟΝΑ ΚΥΚΛΙΚΗ 13cm ΜΗΚΟΥΣ 75cm – ΑΔΑ: 9ΤΠ846907Θ-ΛΛΔ

Θέμα: ΡΑΜΜΑ 6-0 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΜΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΒΕΛΟΝΑ ΚΥΚΛΙΚΗ 13cm ΜΗΚΟΥΣ 75cm
Ημερομηνία: 05/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/10/2022 14:14:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΤΠ846907Θ-ΛΛΔ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου