ΧΕ-1837 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4850/2021 Αρθ.85 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 31/23-12-2021 Θ11 & Ν.4917/2021 Αρθ.31 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 10/19-04-2022 Θ4 , CLAW BACK A 2021 (653.5), REBATE B 2021 (9.17), Α 6μήνου 2020 CB ( ΥΠΟΛΟΙΠΟ 643.05) – ΑΔΑ: 9Θ5Λ46907Θ-Ν59

Θέμα: ΧΕ-1837 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4850/2021 Αρθ.85 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 31/23-12-2021 Θ11 & Ν.4917/2021 Αρθ.31 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 10/19-04-2022 Θ4 , CLAW BACK A 2021 (653.5), REBATE B 2021 (9.17), Α 6μήνου 2020 CB ( ΥΠΟΛΟΙΠΟ 643.05)
Ημερομηνία: 26/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/11/2022 15:21:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Θ5Λ46907Θ-Ν59
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου