Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2120/2022 πράξη. – ΑΔΑ: 9Ψ2346907Θ-Ν10

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2120/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 21/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/10/2022 11:04:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ψ2346907Θ-Ν10
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου