Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2828/2022 πράξη. – ΑΔΑ: 9ΠΑΡ46907Θ-3ΒΣ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2828/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 24/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/10/2022 11:18:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΠΑΡ46907Θ-3ΒΣ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου