Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας . – ΑΔΑ: 9ΟΣΔ46907Θ-89Υ

Θέμα: Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας .
Ημερομηνία: 19/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/11/2022 09:06:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΟΣΔ46907Θ-89Υ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου