ΧΕ-1712 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 1363/2022 & 1711/2022 – ΑΔΑ: 9ΟΟΒ46907Θ-7Θ2

Θέμα: ΧΕ-1712 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 1363/2022 & 1711/2022
Ημερομηνία: 07/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/10/2022 14:28:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΟΟΒ46907Θ-7Θ2
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου