ΘΗΚΑΡΙΑ – ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ – ΑΔΑ: 9ΟΝΜ46907Θ-ΗΣΨ

Θέμα: ΘΗΚΑΡΙΑ – ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Ημερομηνία: 05/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/10/2022 12:10:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΟΝΜ46907Θ-ΗΣΨ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου